ΘΕΜΑΤΑ

 

11ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Οι επιπτώσεις των μνημονίων στην Εκπαίδευση»

Το περιεχόμενο του Συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

A. «Οι επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας στο εργασιακό περιβάλλον και στη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης».

Στην παραπάνω ενότητα προτείνεται να μελετηθούν τα εξής:

  1. «Η Κοινωνική ασφάλιση στην περίοδο της κρίσης. Από το αναδιανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς και στην ποιότητα της εκπαίδευσης.» Συντονιστής: Παύλος Αντωνόπουλος
  2. «Η υποχρηματοδότηση της Ελληνικής εκπαίδευσης. Αναπαραγωγή κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στο σχολείο της κρίσης. Αντισταθμιστική εκπαίδευση. Παιδική φτώχεια.» Συντονίστρια: Μαριάννα Πρωτονοτάριου
  3. Μισθολογική εξέλιξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην περίοδο της κρίσης. Συντονιστής: Παναγιώτης Μπούρδαλας
  4. Αδιοριστία εκπαιδευτικών. Οι επιπτώσεις των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση, οι σύγχρονες ανάγκες του σχολείου. Συντονιστής: Ανδρέας Ζαφείρης

B. «Δομή – οργάνωση της εκπαίδευσης και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στην περίοδο της κρίσης – Έκθεση ΟΟΣΑ»

  1. «Οι πολιτικές εποπτείας και αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Η παιδαγωγική ελευθερία. Ο ρόλος της ΟΛΜΕ. Συντονιστής: Θανάσης Αναστασίου
  2. Ο ρόλος του Συλλόγου διδασκόντων και οι τομείς της ενιαίας και κριτικής γνώσης στο δημοκρατικό σχολείο. Συντονιστής: Γιώργος Χαλκιαδόπουλος
  3. Το 4ο έτος πρακτικής άσκησης στην Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση: Προκλήσεις και απαντήσεις. Συντονιστής: Ζάχος Χατζηνικολής
  4. Η εκπαίδευση σε αριθμούς. Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Μύθοι και πραγματικότητα. Συντονιστής: Ανδρέας Παπαδαντωνάκης
Advertisements